Våre tjenester

Vi utfører alt innen slam og rørspyling.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi spyler de fleste rørtyper, samt parkeringskjellere/parkeringsplasser.
Vi tømmer overvannskummer og pumpestasjoner

Fettutskiller

En fettutskiller bør tømmes én eller flere ganger pr. år. Vi tømmer og rengjør fettutskiller!

Overvannskummer

Tømming og rengjøring av overvannskummer.

Rørspyling

Vi åpner tette rør, og forebygger at rør blir tette.

Mobile toaletter

Vi tømmer ditt mobile toalett for deg.

Pumpekum

Vi tømmer pumpestasjoner.

Hyttedo/Utedo

Trenger du å tømme utedoen? Vi gjør jobben for deg!

Minirenseanlegg

Minirenseanlegg må tømmes regelmessig av en godkjent renovatør. Vi tømmer ditt minirenseanlegg for slam!

Septiktank

Det stilles strenge krav til å tømme septiktanken, for å unngå at kloakk lekker ut i naturen. Vi tar gjerne jobben!

Spyling av nyanlegg

Vi står klar til å åpne dine tette rør til alle døgnets tider.